Anmäl en Skada

Vad du kan förvänta dig när du rapporterar ett fordran.

cracked phone icon
Caption

1. Ha din enhet och IMEI redo innan du börjar.

arrow over document icon
Caption

2. Beskriv skador eller problem med enheten.

wrench + screwdriver cross
Caption

3. Få ditt personliga lösningsalternativ.

thumbs up icon
Caption

4. Betala självrisken och ditt fordran godkänns!