Anmäl en Skada

Vad du kan förvänta dig när du gör en skadeanmälan.

cracked phone icon
Caption

1. Ha din produkt redo innan du börjar (och IMEI om det är en mobilprodukt).

arrow over document icon
Caption

2. Beskriv skador eller problem med produkten.

wrench + screwdriver cross
Caption

3. Få ditt personliga lösningsalternativ.

thumbs up icon
Caption

4. Betala självrisken (om en självrisk gäller för din försäkring) och din skadeanmälan godkänns!