För att den här hemsidan ska kunna fungera använder den sig av cookies (även kallade webbkakor). Dessa är till exempel nödvändiga för att du ska förbli inloggad när du byter mellan olika delar av hemsidan. Om du stannar på sidan ger du medgivande till att vi använder de cookies som krävs för att den ska fungera. Ifall du vill ha mer information om detta eller vill ändra inställningarna kring sidans bruk av cookies kan du läsa punk 2 på vår sida om personuppgiftslagen. Om du använder dina webbläsarinställningar för att blockera alla cookies (inklusive viktiga cookies) kommer vissa delar av vår hemsida inte fungera som de ska. Vänligen notera att vi inte använder oss av cookies som inte absolut är nödvändiga t.ex. cookies for att samla information i analyssyfte.

SquareTrade EU:s integritetsmeddelande

SquareTrade Limited, 1.02, Enterprise House, 1-2 Hatfields, South Bank, London, SE1 9PG, (”vi”, ”oss” eller ”SquareTrade”) har åtagit sig att skydda och respektera integriteten hos SquareTrade-kunderna.

I detta tillkännagivande anges vilka personuppgifter vi samlar in från dig, eller som du tillhandahåller oss, och som kommer att behandlas av oss. Läs följande noggrant så att du förstår vårt synsätt och våra metoder när det gäller dina personuppgifter och hur vi kommer att behandla dem.

SquareTrade kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679, eller någon av dess nationellt likvärdiga lagstiftning (gemensamt ”GDPR”). Med avseende på GDPR ska SquareTrade Limited vara (i) en gemensam datakontrollant för alla företag genom vilka SquareTrade Limited fungerar som mellanhand för försäkring i EU och (ii) en dataprocessor för alla företag för vars räkning SquareTrade Limited hanterar försäkringar.

Om du har några frågor om detta integritetsmeddelande eller önskar kontakta SquareTrade angående någon av dina rättigheter i relation till dina personuppgifter kontaktar du SquareTrade på: privacy@squaretrade.com.

 1. Vilken information behandlar vi om dig?

  Vi samlar in och behandlar följande personuppgifter från dig, som ett resultat av din interaktion med våra webbplatser: www.squaretrade.co.uk, www.squaretrade.fi, www.squaretrade.at, www.squaretrade.se, www.squaretrade.es, www.squaretrade.pt och www.squaretrade.dk (”våra webbplatser”) eller som annars beskrivs nedan.

  Information du ger oss

  Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter när du utför följande aktiviteter:

  • Registrera ditt krav
  • Loggar in på ditt konto
  • Uttrycker intresse för eller köper våra produkter eller tjänster
  • Begär information
  • Skickar kommentarer eller frågor till oss
  • Använder våra webbplatser eller program på tredjeparts webbplatser eller plattformar

  De personuppgifter som du kan tillhandahålla genom ovanstående aktiviteter, och som vi får samla in och behandla, inkluderar din/ditt:

  • Namn
  • Bostadsland
  • E-postadress
  • Användarnamn och lösenord
  • Bostads- och faktureringsadresser
  • Telefonnummer, inklusive mobilnummer
  • Betalningsinformation
  • Mobiltelefonens IMEI-nummer
  • Meddelandeinnehåll, t.ex. kommentarer eller frågor

  Uppgifter som vi samlar in om dig

  När det gäller dina besök på våra webbplatser samlar vi automatiskt in följande information:

  • teknisk information, inklusive internetprotokoll (IP)-adressen som används för att ansluta datorn till internet, din inloggningsinformation, webbläsartyp och -version, tidszoninställningar, plug-in-typer för webbläsare och versioner, operativsystem och plattform; och
  • information om ditt besök, inklusive de fullständiga Uniform Resource Locators (URL), clickstream till, via och från vår webbplats (inklusive datum och tid), produkter eller tjänster du tittade på eller sökte efter, sidresponstider, nedladdningsfel, besökstid på specifika sidor, sidans interaktionsinformation (till exempel bläddra, klick och mus-över), metoder som används för att surfa bort från sidan och alla telefonnummer som används för att ringa våra kundservicenummer.
 2. Vilka cookies använder vi?

  Vår webbplats använder cookies för att skilja dig från andra användare på vår webbplats. Detta hjälper oss att ge dig en bra upplevelse när du använder vår webbplats och gör det möjligt för oss att förbättra vår webbplats.

  En cookie är en liten fil med bokstäver och siffror som vi lagrar i din webbläsare eller på datorns hårddisk. Varje gång du återvänder till vår webbplats hämtar webbläsaren cookien och skickar den till webbplatsens server.

  Vi använder följande cookies på vår webbplats:

  • Absolut nödvändiga cookies – det här är cookies som krävs för att vår webbplats ska fungera. De inkluderar till exempel cookies som gör att du kan logga in på säkra områden av vår webbplats.
  • Analytiska/prestanda-cookies – dessa gör så att vi kan känna igen och räkna antalet besökare och se hur besökarna flyttar runt på vår webbplats när de använder den. Det hjälper oss att förbättra hur webbplatsen fungerar, till exempel genom att se till att användarna hittar det de letar efter.
  • Funktionalitets-cookies – dessa används för att känna igen dig när du återvänder till vår webbplats. Detta gör det möjligt för oss att anpassa vårt innehåll för dig och komma ihåg dina preferenser.

  Du kan blockera cookies genom att aktivera inställningen i din webbläsare som låter dig vägra inställningen av alla eller vissa cookies. Om du använder dina webbläsarinställningar för att blockera alla cookies (inklusive viktiga cookies) kan du dock inte komma åt alla eller delar av vår webbplats.

  Med undantag för viktiga cookies, kommer alla cookies att löpa ut efter 30 dagar.

 3. Vilka är våra rättsliga grunder för att behandla dina personuppgifter?

  När det gäller dina personuppgifter som vi behandlar i samband med produkter eller tjänster som vi erbjuder dig och/eller uppfyller någon skyldighet för dig, behandlar vi personuppgifterna utifrån upprätthållandet av ett avtal som du är part i, eller för att vidta åtgärder på din begäran innan ingåendet av ett sådant kontrakt.

  När det gäller alla andra personuppgifter som vi behandlar i anslutning med någon interaktion från din sida på någon av våra webbplatser, behandlar vi personuppgifterna med utgångspunkten att vi uppfyller våra legitima affärssyften för att göra våra tjänster tillgängliga för dig genom våra webbplatser och uppnå våra relaterade affärsmål inklusive identitetsverifikation och förhindring av bedrägeri.

  Vi kan därtill behandla dina personliga uppgifter för att följa våra lagliga skyldigheter.

 4. Hur använder vi dina personuppgifter?

  Vi använder dina personuppgifter som vi har på följande sätt.

  Information du ger till oss

  Vi kommer att använda uppgifterna för att:

  • tillhandahålla och leverera de produkter och tjänster som du begär
   • skicka information som är relevant för dina önskemål, inklusive bekräftelser, fakturor, tekniska meddelanden, uppdateringar, säkerhetsvarningar samt support och administrativa meddelanden,
  • svara på dina kommentarer och frågor och ge kundservice
  • vidta åtgärder för att ta itu med eventuella problem som du tar upp med oss
  • driva och förbättra våra webbplatser
  • verifiera din identitet samt förhindra bedrägeri
  • följa våra lagliga skyldigheter

  Uppgifter som vi samlar in om dig

  Vi kommer att använda dessa uppgifter:

  • för att uppfylla våra skyldigheter gentemot dig
  • för att förbättra våra webbplatser och säkerställa att innehåll presenteras på det mest effektiva sättet för dig och den enhet där du granskar innehållet
  • som en del av våra ansträngningar att hålla våra webbplatser säkra
  • så att du kan delta i våra tjänsters funktioner när du väljer att göra det
  • för att administrera våra webbplatser och för intern verksamhet, inklusive felsökning, dataanalys, testning, forskning, statistik och undersökningsändamål
  • verifiera din identitet samt förhindra bedrägeri
  • följa våra lagliga skyldigheter
 5. Vem kan vi dela dina personliga uppgifter med?

  Vi kan dela dina personliga uppgifter med:

  • Våra försäkringsgivare, tredjepartsleverantörer, konsulter och andra tjänsteleverantörer som arbetar för eller på uppdrag av oss och behöver få tillgång till dina personuppgifter för att tillhandahålla sina tjänster till oss och utföra vissa funktioner för vår räkning. Dessa tredje parter kommer endast ha åtkomst till dina uppgifter för att kunna utföra dessa tjänster eller uppgifter för vår räkning.
  • Vårt moderbolag, dotterbolag, joint ventures eller andra företag med gemensam kontroll (”relaterade företag") för intern administration och ledning samt för att leverera våra tjänster, intern analys, datahantering och teknisk support. När vi delar information med våra närstående företag kommer vi att kräva att de respekterar denna sekretesspolicy.
  • Tredje parter i samband med fusion, finansiering, förvärv eller upplösning, transaktion eller förfarande som inbegriper försäljning, överföring, avyttring eller upplysning av hela eller en del av vår verksamhet eller tillgångar till ett annat företag.
  • En annan part om vi går i konkurs eller om vi på något annat sätt upphör med handel och sådan tredjepart ska därefter behandla dina personuppgifter i enlighet med deras sekretesspolicy.
  • Försäkringsgivare i syfte att tillhandahålla försäkrings- och hanteringskrav och reparationer under vissa omständigheter.
  • Övriga partier av juridiska skäl såsom offentliga och statliga myndigheter för att svara på varje begäran som de har, eller andra rättsvårdande myndigheter, yrkesverksamma eller domstolar för att följa domstolsbeslut och andra juridiska processer, eftersträva tillgängliga lösningar, begränsa skador som vi kan ådra oss, skydda vår verksamhet eller skydda våra, dina och andra personers rättigheter, integritet, säkerhet eller egendom.
  • Våra närstående företag och/eller tredjepartsleverantörer för att skicka marknadsföring till dig, men endast om du har samtyckt till att få sådan marknadsföring från oss.
 6. Var överför och lagrar vi dina personuppgifter?

  Personuppgifter som samlats in av SquareTrade kan lagras eller behandlas i USA eller i något annat land där SquareTrade eller dess filialer, dotterbolag eller tredjepartsleverantörer bedriver verksamhet. SquareTrade har infört följande skyddsmekanismer med avseende på överföring av dina personuppgifter till länder utanför EES som inte har samma skydd för personuppgifter.

  EU-USA:s sköld för skydd av privatlivet

  • SquareTrade Inc., vårt moderbolag, har valt att självcertifiera till EU-USA:s sköld för skydd av privatlivet.
  • Mer information om skölden för skydd av privatlivet finns på den amerikanska federala handelskommissionens webbplats: https://www.privacyshield.gov . Om du vill granska SquareTrade Inc:s skildring av skölden för skydd av privatlivet, se amerikanska federala handelskommissionens självcertifieringslista för skölden för skydd av privatlivet på: https://www.privacyshield.gov/list .  
  • SquareTrade Inc. följer sekretesskyddets principer om meddelande, val, ansvarsskyldighet för vidareöverföring, säkerhet, dataintegritet samt begränsning, tillgång och rekrytering, verkställighet och ansvar.
  • Princip 7 inom ramen för principen om ansvar för vidare överföring innebär att SquareTrade Inc. förblir potentiellt ansvarig om en tredjepart behandlar dina personuppgifter på ett sätt som strider mot skölden för skydd av privatlivet (om inte SquareTrade Inc. kan bevisa att de inte är ansvariga för händelsen som orsakat skadan).
  • Inom USA lyder SquareTrade Inc. under undersöknings- och tillsynsmyndigheten i amerikanska federala handelskommissionen i syfte att upprätthålla efterlevnaden av skölden för skydd av privatlivet.

  Standardavtalsklausuler

  Vi har också genomfört standardavtalsklausuler som har godkänts av Europeiska kommissionen när det gäller överföringar av dina personuppgifter till SquareTrade, Inc., i USA. Under GDPR fungerar SquareTrade, Inc. som en databehandlaren med avseende på sådana överföringar och SquareTrade Limited fungerar som en datahanterare. SquareTrade, Inc. säkerställer också att det använder motsvarande standardavtalsklausuler med alla leverantör som det arbetar med i samband med behandlingen av någon av dina personuppgifter utanför EU och USA

 7. Vilka säkerhetsåtgärder införs?

  Dina personuppgifters sekretess och säkerhet är av största vikt för oss. Vi har implementerat lämpliga administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder (inklusive i enlighet med skölden för skydd av privatlivet) som har utformats för att skydda dina uppgifter mot förlust, obehörig åtkomst, användning, modifiering eller utlämnande inklusive kryptering och andra tekniska skyddsåtgärder för att minska säkerhetsrisker.

  Vi ser till att vi har avtal om dataskydd med alla tjänsteleverantörer som vi arbetar med för att uppfylla era önskemål, i enlighet med GDPR.

  Vi granskar våra interna säkerhetspolicyer och riktlinjer från tid till annan för att ta hänsyn till nya tekniker och metoder, risken som finns i samband med behandlingen och vilken typ av uppgifter som skyddas. Vi begränsar åtkomsten till våra databaser som innehåller personuppgifter till behöriga personer som har ett berättigat behov av åtkomst till sådana uppgifter och begränsar lagringsperioderna för att behålla uppgifter endast under den tid som anses nödvändig.

  Alla personuppgifter du tillhandahåller oss lagras på våra säkra servrar. Tyvärr är överföring av information via Internet inte helt säker. Även om vi kommer att använda alla rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera säkerheten för dina personuppgifter som skickas till vår webbplats; all överföring sker på egen risk. När vi har fått dina uppgifter kommer vi att använda strikta förfaranden och säkerhetsfunktioner för att försöka förhindra all obehörig åtkomst.

 8. Vilka rättigheter har du i förhållande till dina personuppgifter?

  Du kan ha följande rättigheter i relation till dina personuppgifter i den utsträckning som GDPR tillåter:

  • för att rätta till eventuella felaktiga personuppgifter som vi har om dig
  • för att ta bort dina personuppgifter under vissa omständigheter
  • för att begränsa behandlingen av dina personuppgifter när du bestrider dess riktighet, om du anser att behandlingen är olaglig, om du annars motsätter dig behandlingen eller när vi inte längre behöver dina personuppgifter och du behöver dem i samband med ett rättsligt krav
  • för att ha tillgång till dina personuppgifter och rätten att få kopior av dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format och överföra dessa kopior till en annan datakontrollant under vissa omständigheter
  • för att klaga till din nationella dataskyddsmyndighet om du anser att någon av dina personuppgifter inte behandlas i enlighet med GDPR

  Om du önskar kontakta SquareTrade angående någon av rättigheterna i relation till dina personuppgifter kontaktar du SquareTrade på: privacy@squaretrade.com. Vi måste verifiera din identitet innan vi vidtar åtgärder med avseende på ditt utövande av någon av ovanstående rättigheter.

  Om du har samtyckt till att ta emot marknadsföring från oss kan du också återkalla samtycket som du gett oss att behandla dina personuppgifter genom att skicka e-postmeddelande till: privacy@squaretrade.com. Om du återkallar ditt samtycke upphör vi med att behandla relevanta personuppgifter utom i den utsträckning vi har andra skäl att behandla dem enligt gällande lagar.

 9. Finns det risker om jag får tillgång till tredjeparts webbplatser från webbplatsen?

  Våra webbplatser kan då och då innehålla länkar till och från andra webbplatser eller plattformar.

  Om du följer en länk till, eller delar något på dessa webbplatser eller plattformar, bör du notera att de har sin egen sekretesspolicy och att vi inte tar något ansvar för dessa andra policyer. Kontrollera dessa policyer innan du överför några personuppgifter.

 10. Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

  Personliga data behålls bara av SquareTrade så länge det anses vara nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster och/eller utföra våra skyldigheter enligt gällande avtal med kunder och affärspartner.

 11. Ändringar i vår sekretesspolicy

  Vi kan ändra vår sekretesspolicy från tid till annan och vi kommer att ange datum för policyn genom att ändra ”senast uppdaterad”-datumet nedan. Vi kommer att tillhandahålla ytterligare meddelande om ändringarna är väsentliga.

Senast uppdaterad 1 maj 2018