För att den här hemsidan ska kunna fungera använder den sig av cookies (även kallade webbkakor). Dessa är till exempel nödvändiga för att du ska förbli inloggad när du byter mellan olika delar av hemsidan. Om du stannar på sidan ger du medgivande till att vi använder de cookies som krävs för att den ska fungera. Ifall du vill ha mer information om detta eller vill ändra inställningarna kring sidans bruk av cookies kan du läsa punk 2 på vår sida om personuppgiftslagen. Om du använder dina webbläsarinställningar för att blockera alla cookies (inklusive viktiga cookies) kommer vissa delar av vår hemsida inte fungera som de ska. Vänligen notera att vi inte använder oss av cookies som inte absolut är nödvändiga t.ex. cookies for att samla information i analyssyfte.

Anmäl en skada eller stöld här

Innan du börjar:

  • Se till att ha ditt kort förberett för att betala din självrisk.
  • Om du äger en Apple-enhet måste du först avaktivera Hitta-Min-iPhone-låset. Klicka här för hjälp: https://support.apple.com/sv-se/HT201441

    Om du inte har avaktiverat Hitta-Min-iPhone kan du få en böter på upp till 9000 SEK (Summan överstiger inte butikspriset för enheten).